Organisasjoner innen rus og psykisk helse

Målgruppene for denne oversikten er mennesker med rusmiddelproblemer og mennesker som opplever psykiske helseutfordringer, pårørende og fagfolk i ulike deler av tjenesteapparatet.

Oversikten viser organisasjonene på nasjonalt nivå. Siden grupper oppstår, legges ned og startes på nytt, inneholder listen ikke informasjon om hver enkelt gruppe. Gjennom presentasjonen av organisasjonene og linker til deres nettsider, kan du finne mer informasjon om organisasjonene og finne frem til en selvhjelpsgruppe der du bor. Oversikten er kategorisert.

Denne oversikten finnes også som egen brosjyre. Du kan laste ned eller bestille brosjyren her.

Se også vår oversikt over kontaktpunkter for selvhjelp, virksomheter som driver selvhjelpsarbeid eller setter i gang selvhjelpsgrupper.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial