Om Selvhjelp Norge

Sist oppdatert: 15 november 2021.

Selvhjelp Norge - Nasjonalt kompetansemiljø for selvorganisert selvhjelp drives av Norsk selvhjelpsforum på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Selvhjelp Norge ble etablert i 2006 som en konsekvens av den første Nasjonale planen for selvhjelp. Planen ble revidert flere ganger, sist gang for perioden 2014-2018. Etter avslutning av denne planen baserer vårt arbeid seg på mål og oppgaver beskrevet i årlige tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet. Arbeidet finansieres over statsbudsjettet.

Selvhjelp Norge har hovedkontor i Oslo og syv distriktskontorer lokalisert i Alta, Trondheim, Bergen, Sandnes, Tønsberg, Oslo og Brumunddal.

Visjon 

Selvhjelp Norge jobber etter visjonen: Alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, og kunne ta kunnskapen i bruk når livsproblemer oppstår.  

Strategi for Selvhjelp Norge 2021-2023

Vi skal bidra til at enkeltmennesker kan hjelpe seg selv, når de har behov for det. Vi skal sørge for at kunnskap, verktøy og muligheten til å delta i selvhjelpsgrupper er tilgjengelig, når de ønsker det. Selvhjelp Norge har et samfunnsoppdrag som vi må tilpasse den samfunnssituasjonen og -utviklingen vi er en del av. Vår strategi viser vei for hvordan vi skal bruke våre ressurser, løse våre oppgaver og prioritere fremover.

Våre hovedmål er at:

Våre viktigste oppgaver:

Les strategien her.

Årsrapport

Vi gleder vi oss over å se at selvhjelp stadig får en mer naturlig plass som forståelse og arbeidsform på en rekke samfunnsarenaer i det offentlige og i frivilligheten. Her finner du årsrapporter for 2018, 2019 og 2020.

Politisk forankring

Selvhjelp er en del av folkehelsearbeidet i Norge. Selvorganisert selvhjelp er nevnt i en rekke politiske dokumenter, faglige veiledere og retningslinjer. Bak dette ligger faglige anbefalinger for, og politisk motivasjon til, å ta selvhjelp i bruk. Les mer om politisk forankring her.

Del på sosiale medier
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial